Panasztétel

A közös visszaélésbejelentő rendszer működéséről szóló szabályzatban megjelölt társaságok a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 18.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére közös visszaélés-bejelentési rendszert hoznak létre.

A visszaélés-bejelentési rendszer használatával és működésével összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrendek és szabályok az alábbi Szabályzatban olvashatóak. A Társaságok egymás között folyamatban lévő bejelentésekről nem rendelkeznek információval, a Bejelentővédelmi ügyvéd minden bejelentést szigorúan bizalmasan kezel és csak a bejelentéssel érintett Társaság felé, csak az adatvédelmi követelményeket betartva kommunikál.
A panaszbejelentés során kezelt adatairól az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken olvashatja.

Kötelező megadni
Bejelentő neve
Amennyiben nem adja meg teljes nevét, vagy álnevet ad meg, úgy munkáltató jogosult a bejelentés kivizsgálásának megtagadására
Kötelező megadni
A kivizsgálás állapotáról minden hivatalos értesítés e-mailen keresztül kerül kommunikálásra
Kötelező megadni
Kötelező megadni
Kötelező megadni